การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โรงเรียนได้ดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่าน ศน.มงคล กำจร ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ความเห็นถูกปิด