ขอขอบพระคุณท่าน สส.อ.กร เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้กระเก๋าให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ เเละในวันนี่ นายกฤษฏา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ ก็ได้มอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี ขยัน ช่วยงานคุณครู เเละตั้งใจ

ความเห็นถูกปิด