ในวันศุกร์ ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง ได้เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการหลายๆอย่าง

ความเห็นถูกปิด