ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 / 2562

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นำโดย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้จัดประชุมชี้แจงรับทราบเรื่องงบประมาณต่างๆ มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และสร้างความภูมิใจให้กับผู้ปกครอง หลังจากนั้นโรงเรียนได้มอบ เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกับผู้ปกครอง และได้ประชุมเกี่ยวกับการรับทราบพฤติกรรม ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยทางโรงเรียนได้สร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้ใกล้ชิดครูที่ปรึกษามากขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้การรับข่าวสารผ่านทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โรงเรียนจะนำคำแนะนำ ความติชมของผู้ปกครองมาปรับใช้ในการดูแลนักเรียนต่อไป

ความเห็นถูกปิด