เมื่อวันที่ 6 พ.ย 62 นำโดย นายโกวิท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครู ร่วมรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา จากคุณสมควร ไชยรัตน์ และคณะ ทางโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)ขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนของเรา

ความเห็นถูกปิด