เกี่ยวและเก็บข้าวโรงเรียน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและนักเรียนเกี่ยวและเก็บข้าวโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด