เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ร่วมกันพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

ความเห็นถูกปิด