กิจกรรมในช่วงระหว่าง นักเรียนปิดภาคเรียน คณะครูบุคลากร เเละนักเรียน ได้มาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ทาสี ตกแต่ง ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านพันลำ ใน วันที่ 24-25 ต.ค 62

ความเห็นถูกปิด