พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยตำบลจาน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดให้มีการร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 109 ปี

ความเห็นถูกปิด