งานเกษียณมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดงานเกษียณให้แก่คุณคูนิตยา มารยาท

ความเห็นถูกปิด