โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนค้อ นำโดยนายคงสิทธิ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนค้อ

ความเห็นถูกปิด