ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองตลาด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ผามออีแดง วัดหลวงปู่ป่วยหาย ศาสตร์พระราชาค่ายทหารพราน ที่ 23 การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไปด้วยความเรียบร้อย

ความเห็นถูกปิด