การนิเทศและประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการนิเทศและประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คือ นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์ นายโชคชัย ชนะ จากการประเมินในครั้งนี้ผู้รับการประเมินพร้อมน้อมรับกรณีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และส่วนข้อดีที่ได้รับคำชม จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ดีนักเรียนให้ความร่วมมือและกิจกรรมมีความลื่นไหลเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนักเรียน ก็จะคงรักษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ความเห็นถูกปิด