จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู ได้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ความเห็นถูกปิด