โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ประสบวาตภัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.40 น. มีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างแรง ต้นไม้ล้มทับอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ได้รับความเสียหาย น้ำไหลเข้าท่วมห้องเรียนทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ประมาณค่าเสียหายเบื้องต้น ประมาณหนึ่งแสนบาท

ความเห็นถูกปิด