รับการประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ออกประเมินครูผู้ช่วย คือ นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ศรีชมภู นายคงฤทธิ์นิธิเมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด