พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดพิธีอำลา ผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

ความเห็นถูกปิด