วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  คุณครูแสวง พิมพ์ศรี คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่าน ที่ได้ปฏิบัติงาน

ความเห็นถูกปิด