โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมืองฯ มอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมทั้งคณะครู ได้ทำการมอบทุน กสศ. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียน จำนวน 33 คน
ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเปือย

ความเห็นถูกปิด