งานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ นำทีมโดยท่านผอ.เศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาพร้อมกับคณะครูและบุคคลากรโรงเรียนได้ช่วยกันจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับคุณครูดวงพร  ศิริศิลป์

ความเห็นถูกปิด