นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมอบสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 30 กันยายน 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบและใช้สื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้รับมอบ

ความเห็นถูกปิด