ตำรวจภูธรอำเภอวังหิน ให้ความรู้การจราจร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะตำรวจภูธร อำเภอวังหิน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย

ความเห็นถูกปิด