วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ขอบคุณ คณะคุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน และฉีดวัคซีน และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ลูกๆนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเทาครับ

ความเห็นถูกปิด