นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 โรงเรียนบ้านหนองเตย ได้รับการนิเทศติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(มูลนิธิยุวพัฒน์) แบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ จากท่านมงคล กำจร ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ และคณะ

ความเห็นถูกปิด