รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเด่น บุตะเคียน และนายวรวุฒิ สุทนต์ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด