นิเทศ ติดตามและการพิจารณาคุณภาพแบบบูรณาการพัฒนาโรงเรียนแนวทางมูลนิธิยุวสถีรคุณ(มูลนิธิยุวพัฒน์)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและการพิจารณาคุณภาพแบบบูรณาการพัฒนาโรงเรียนแนวทางมูลนิธิยุวสถีรคุณ(มูลนิธิยุวพัฒน์) จากนางทัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 และ นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด