ครูละม้าย แก้วเเดง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าอบรมข้อมูลนร.ยากจนพิเศษฯ ณ สพป.ศก.1 วันที่ 11 กันยายน 2562

ความเห็นถูกปิด