ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โดย นานาประเวศ นนทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ประธานคณะกรรมการ นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูชุดนักเรียนต้อนรับด้วยความยินดียิ่งและข ขอบคุณทุกท่าน

ความเห็นถูกปิด