การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้อนรับอาจารย์เอกเทศ แสงลับ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ความเห็นถูกปิด