วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง นำคณะครู นักเรียน นำภัตตาหาร ไปร่วมถวายเพลแด่พระสงฆ์วัดบ้านก้านเหลือง ร่วมกับชุมชน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ความเห็นถูกปิด