การนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สพป.ศก. 1 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยมี นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ความเห็นถูกปิด