คณะครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน บางส่วนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

ความเห็นถูกปิด