มาดูกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ของลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาของเรา ขอบคุณคณะครูทุกท่านโดยการนำของฝ่ายวิชาการและลูกนักเรียนทุกคน ขอบอกว่าเยี่ยมมากกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำมาให้นักเรียนได้ร่วม ซึ่งปรากฎว่านักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมคือได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน การกล้าแสดงออก ชื่นชมครับ

ความเห็นถูกปิด