เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รอบ ที่ 1ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562

19 ส.ค. 2562 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จ่ายเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด