โครงการจิตอาสาเทคนิคร่วมใจซ่อมสร้างจักรยานชุมชน

วันที่ 17 ส.ค. 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจัดโครงการจิตอาสาเทคนิคร่วมใจซ่อมสร้างจักรยานชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด