เจ้าภาพแข่งทักษะทางวิชาการ ปี 2562 (ระดับกลุ่มเครือข่าย CEOฟากมูลกันทรารมย์)

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้เป็นสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ในกลุ่มสาระภาษาไทย สาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย) และสาระคอมพิวเตอร์

ความเห็นถูกปิด