กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านหนองเตยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีท่าน ผอ.สำนวน พุ่มไม้ภากุล เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้ที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น

ความเห็นถูกปิด