กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองแคนหนองเทา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ กตัญญู ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ระลึกถึงพระคุณมารดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแคนหนองเทาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ความเห็นถูกปิด