กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดย นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ความเห็นถูกปิด