กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ณ โรงเรียนบ้านเทิน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ความเห็นถูกปิด