โครงการจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ (เด็กไทย ไม่จมน้ำ) จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ (เด็กไทย ไม่จมน้ำ) จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด