กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านจาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ กตัญญู ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ระลึกถึงพระคุณมารดา ซึ่ง นำโดย ท่าน ผอ.สุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ความเห็นถูกปิด