กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้จักกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร และร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่

ความเห็นถูกปิด