ณ ค่ายลูกเสือสะบายดี

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปอยู่ค่ายลูกเสือสะบายดี ที่อำเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560

 

ความเห็นถูกปิด