กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเวาะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเวาะ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ขึ้น เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวาะ

ความเห็นถูกปิด