ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ภาค 310 อี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ภาค 310 อี ได้ส่งมอบโค-กระบือ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดย นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ได้เป็นผู้รับมอบโค-กระบือ ที่มีชื่อว่า โชคดีจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ภาค 310 อี และ ท่าน ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ที่ร่วมสมทบเงินบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือ ตัวนี้ด้วย
ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

ความเห็นถูกปิด