โรงเรียนบ้านคำเนียม. (คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มceoมิตรภาพทุกโรงเรียน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปี

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มceoมิตรภาพทุกโรงเรียน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์. วันที่ 30-31กรกฎาคมและ1สิงหาคม 2562

ความเห็นถูกปิด