กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นำโดย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพิธีลงนามถวายพระพร การบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน และการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ความเห็นถูกปิด