กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ ๓๑ กรกรฎาคม ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนบ้านเวาะได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวาะ

ความเห็นถูกปิด