โครงการพัฒนาศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 30 ก.ค. 2562 คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ออกประเมินโครงการพัฒนาศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูต้อนรับและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด